PROGRAM LİSTESİ


  Ön Lisans

     Bilgisayar Teknolojileri
     Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
     Dış Ticaret
     Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
     Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
     Posta Hizmetleri
     Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri
     Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
     Bilgisayar Teknolojileri
     Elektrik ve Enerji
     Elektronik ve Otomasyon
     İnşaat
     Mimarlık ve Şehir Planlama
     Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Teknolojisi
     Tasarım
     Bilgisayar Kullanımı
     Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
     Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
     Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
     Muhasebe ve Vergi
     Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
     Pazarlama ve Dış Ticaret
     Yönetim ve Organizasyon
     Gıda İşleme
     Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
     Bilgisayar Teknolojileri
     Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
     Pazarlama ve Dış Ticaret
     Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
     Bilgisayar Teknolojileri
     Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
     Elektrik ve Enerji
     Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
     Mimarlık ve Şehir Planlama
     Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
     Ormancılık
     Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
     Eczacılık
     Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
     Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
     Muhasebe ve Vergi
     Pazarlama ve Reklamcılık
     Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
     Yönetim ve Organizasyon
     Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
     Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
     Muhasebe ve Vergi Bölümü
     Yönetim ve Organizasyon Bölümü
     Bilgisayar Teknolojileri
     Elektrik ve Enerji
     Elektronik ve Otomasyon
     İnşaat
     Makina ve Metal Teknolojileri
     mekatronik2014
     Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
     Tasarım
     Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

  Lisans

     İşletme
     
     Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
     Eğitim Bilimleri Bölümü
     Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
     Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
     Özel Eğitim Bölümü
     Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
     Temel Eğitim Bölümü
     Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
     Antropoloji
     Arkeoloji
     Biyoloji
     Veteriner Fakültesi
     Felsefe
     Fizik
     Kimya
     Matematik
     Moleküler Biyoloji ve Genetik
     Nanobilim ve Nanoteknoloji
     Sosyoloji
     Tarih
     Bankacılık ve Finans
     İktisat
     İşletme
     Kamu Yönetimi
     Sağlık Yönetimi
     Sosyal Hizmet
     
     Bilgisayar Mühendisliği
     Enerji Sistemleri Mühendisliği
     Gıda Mühendisliği
     İnşaat Mühendisliği
     Makine Mühendisliği
     Mimarlık
     Peyzaj Mimarlığı
     Acil Yardım ve Afet Yönetimi
     Hemşirelik
     Bölüm Dışı Dersler
     Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
     Klinik Bilimler
     Klinik Öncesi Bilimler
     Temel Bilimler
     Zootekni ve Hayvan Besleme
     Antrenörlük Eğitimi Bölümü
     Beden Eğitimin ve Spor Öğretmenliği
     Spor Yöneticiliği
     Acil Yardım ve Afet Yönetimi
     Hemşirelik
     Muhasebe ve Finansal Yönetim
     Uluslararası Ticaret
     Yönetim Bilişim Sistemleri
     Gastronomi ve Mutfak Sanatları
     Konaklama İşletmeciliği

  Yüksek Lisans

     Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
     Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
     Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
     Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
     Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
     Temel Eğitim Anabilim Dalı
     Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
     Biyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     Mekansal Planlama ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı
     Nano Bilim ve Nano Teknoloji Yüksek Lisans Programı
     Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
     Laboratuvar ve Deney Hayvanları (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Programı
     Patoloji Yüksek Lisans Programı
     Sağlık ve Bioyomedikal Bilimler
     Veteriner Anatomi Ortak Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Biyokimya Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Cerrahi Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
     Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Viroloji Ortak Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programı
     Veteriner Zootekni Yüksek Lisans Programı
     Arkeoloji
     Coğrafya
     İktisat
     İşletme (Tezli)
     İşletme (Tezsiz)
     Kamu Yönetimi
     Muhasebe ve Finansal Yönetim
     Tarih
     Yönetim Bilişim Sistemleri

  Doktora

     Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
     Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
     Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
     Temel Eğitim
     Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı
     Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
     Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
     Veteriner Anatomi Ortak Doktora Programı
     Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı
     Veteriner Cerrahi Doktora Programı
     Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı
     Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora Programı
     Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ortak Doktora Programı
     Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
     Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ortak Doktora Programı
     Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programı
     Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programı
     Veteriner Viroloji Ortak Doktora Programı
     Veteriner Zootekni Doktora Programı
     İşletme
listofProgrammesOffered.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi