BURDUR

Burdur ili, Göller Bölgesi olarak adlandırılan Batı Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Batı Akdeniz Bölgesi’nin önemli bir kenti olan Burdur’da 19.yy’ın sonları ile 20.yy.’ın başlarında yapılan araştırmalar, Anadolu’nun bu bölgelerine Prehistorik Devirden bu yana yerleşildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum Burdur ili için olduğu kadar, Anadolu kültür tarihi açısından da önemlidir. Çünkü Burdur, insanlık tarihinde ilk sosyal örgütlenmenin ve ilk ticari etkinliklerin gerçekleştirildiği merkezlerden biridir. Burdur’un, doğu ve güneyi Antalya, güneybatısı Muğla, batısı Denizli, kuzeyi Afyon ve Isparta illeri ile çevrilidir. Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçit alanı olan Burdur, tarih boyunca Batı Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan yollar üzerinde olmuştur.

%98’lik okur-yazar oranı, OKS ve ÖSS’deki başarıları, sahip olduğu tarihi, coğrafi, ekonomik ve kültürel değerleriyle bir eğitim kenti olan Burdur; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla da Türk yükseköğretimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Eğitim kalitesi ile öğrencilere büyük avantajlar yaratan Burdur ili, ulaşım koşulları ile de büyük kolaylıklar sunmaktadır. Kentin; Antalya, Denizli, Isparta gibi büyük kentlere yakınlığı, demiryolu ulaşımına sahip olması, Antalya ve Isparta havaalanlarına yakın olması, karayolu ile rahat ulaşım olanakları kent insanlarının yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık kenti olan Burdur, öğrencilere sağlıklı ve ucuz beslenme olanakları sunmaktadır. Kentin sakinliği, yaşayanlarına sunduğu güvenli ortam ile avantaja dönüşmektedir. Bu güvenli ortam öğrencilerin yaşantılarını kolaylaştırmaktadır. Burdur, Burdur Gölü, Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Sagalassos Antik kenti, kent çevresinde yer alan höyükleri ile tarihsel ve kültürel zenginlikleri olan bir turizm kentidir. Kentin bu zenginlikleri yerel yönetimlerce düzenlenen festivallerle ulusal ve uluslararası boyuta taşınmıştır. 

lifeInBURDUR.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi