Untitled Document

TANINMA İŞLEMLERİ

Türk Öğrenciler İçin;
Üniversitemize kayıt yaptıran adaylar, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğu derslerden muaf tutulmasını talep edebilirler. Bunun için, transkriptini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim ederler.

Değişim Öğrencileri İçin;
Öğrenciler, gideceği üniversitedeki alacağı dersleri gösteren öğrenim anlaşmasını Bölüm Erasmus Koordinatörü ile birlikte hazırlar. Anlaşma üzerindeki alınan derslerin AKTS kredileri toplamı en az 30 olmalıdır. Daha sonra ilgili birim, anlaşmayı, onaylanmak üzere Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü/Meslek Yüksekokulu yönetimine teslim eder. Ardından anlaşma, öğrenci ayrılmadan önce, karşı üniversiteye Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gönderilir. Eğer anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa, yukarıda belirtilen yetkililerce tekrar onaylanması gerekmektedir. Öğrenci, dönüşte karşı kurum tarafından onaylanan ve orada aldığı dersleri gösteren not dökümünü teslim etmek zorundadır. Dersler öğrencinin not dökümüne oradan aldığı not dökümünde göründüğü şekilde işlenir ve öğrenciye akademik tanınırlık belgesi hazırlanır.

 

generalArrangementsForTheRecognitionofPriorLearning.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi