AKTS KREDİLERİNİN HESAPLANMASI

AB(Avrupa Birliği) bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 40 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 AKTS'nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.
Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için haftada 45 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.

Bir dönemdeki toplam 30 AKTS kredisi olmalı (farklılıklar söz konusu olabilir)

14 hafta dersler+1 hafta sınava hazırlık+ 2 hafta sınav haftası = 17 hafta)

Buna göre:
(45saat)x(17hafta)= 765 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat)
1-AKTS= (765 saat/30 AKTS) = 25,5
1-AKTS=25,5

Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.

Örneğin:
3 Kredilik bir havuz dersi; 10 ödev veriliyor 2 arasınav var (Cumartesi+Pazar) öğrencinin kendi kendine çalışma saati de 30 saat olarak belirlenmiş olsun.
Ders için AKTS : (14 hafta ders) x  (3 saat ) = 42 Saat (öğrencinin derste geçirdiği zaman)
(8 Ödev        ) x  (3 saat )  = 24 Saat (öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman)  
(  2 A.Sınav )  x (3 Saat )  =   6 Saat (Sınavda geçirilen Zaman)
30 saat (kendi kendine evinde, kütüphanede vb… çalıştığı zaman)                        
TOPLAM  = 102 saat                                  
1 AKTS    = 25,5 Saat

Bu dersin AKTS dersi kredisi ; (102 saat/25,5 AKTS) = 4 => 4 AKTS olarak hesaplanabilir.

 

ectsCreditAllocation.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi