<< Geri
 
 
Polimer Karakterizasyonu
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2254
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları Program sonunda öğrenci;
  • Polimer karakterizasyonu ile ilgili teorik bilgileri öğrenir.
  • Polimer karakterizasyonu ile ilgili araştırma yapabilir.
  • Polimer karakterizasyonu ile ilgili gelişmeleri takip edebilir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Spektroskopik Karakterizasyon
2

Ultraviyole spektroskopisi ve polimerlere uygulanması
3 Fourier transform infrared spektroskopisi ve polimerlere uygulanması
4 1H ve 13C-NMR spektroskopisi ve polimerlere uygulanması
5 Raman spektroskopisi
6 Kimyasal analizler için elektron spektroskopisi (ESCA)
7 Elektron Spin Rezonansın polimerleşme ve polimer bozunma reaksiyonlarının karakterizasyonunda kullanılması
8 X-ışınları kırınımının polimerlerin karakterizasyonunda kullanılması
9 Polimerlerin kristallenebilirliği
10 Mekanik karakterizasyon
11 Mikroskopik karakterizasyonu
12 Işık mikroskopisi
13 Taramalı elektron mikroskopisi (SEM)
14 Geçirgenlik elektron mikroskopisi (TEM), atom güç mikroskopisi (AFM)
Kaynaklar 1.Polimer Kimyası, Prof. Dr. Mehmet SAÇAK, Gazi Kitabevi, 2004 2. Some web pages
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri anlatım
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 20
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi