<< Geri
 
 
Biyomateryaller
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2253
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Biyomateryallerin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olur.
  • Vücutta kullanılan biyomateryallerin ozellikleri ve hücre doku etkileşimlerini öğrenir.
  • Biyomateryallerin üretimi ve  karakterizasyon metotları hakkında bilgi sahibi olur  
  • Biyomateryaller ile ilgili literatürü takip edebilir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Biyomateryallere giriş


2

Biyomateryallerin Sınıflandırılması


3

Biyomateryallerin Özellikleri


4

Hücre ve Doku Etkileşimleri


5

Metalik Biyomateryaller


6

Seramik Biyomateryaller


7

Polimerik Biyomateryaller


8

Doğal Biyomateryaller


9

Cam-seramikler


10

Dental Seramikler


11

Kaplamalar


12

Biyomateryallerin Üretimi


13

Biyomateryallerin Karakterizasyon Metodları


14
14Biyomateryallerin Karakterizasyon Metodları
Kaynaklar

1)W. MARK SALTZMAN, Tissue Engineering: Engineering Principles for the Design of Replacement Organs and Tissues. 2)J. B. Park, J. D. Bronzino, Biomaterials: Principles and Applications. 3)J. Park, R.S. Lakes, Biomaterials: An Introduction 4)R. L. Reis, J. S. Roman, Biodegrable Systems in Tissue Engineering and regenerative Medicine
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Anlatım, power point sunum
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi