<< Geri
 
 
Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2259
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Polimerlerin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olur.
  • Biyobozunur polimerler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Bakterilerin ürettiği polimerler, sentezleri, kimyasal modifikasyonları ve kullanım alanları hakkında bilgi edinir.
  • Bitkisel Yağ/Yağ Asitlerinden elde edilen Poli(3-hidroksi alkanoatlar) (PHA)'ın Kimyasal Modifikasyonlarını öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Polimerlerin Sınıflandırılması
2

Biyobozunur Polimerler
3 Endüstriyel ve Sentetik Polimerler, Plastik Atıkların Giderilmesi
4 Bakterilerinin Ürettiği Polimerler
5 Biyobozunabilir Mikrobiyal Polyesterler, Poli(3-hidroksi alkanoatlar), PHA
6

Poli(3-hidroksi alkanoatlar)ın Kullanım Alanları
7 Poli(3-hidroksi alkanoatlar)'ın Sentezi
8 Poli(3-hidroksi alkanoatlar)'ın Kimyasal Modifikasyonları
9 Poli(3-hydroxy bütirat) (PHB)'ın Kimyasal Modifikasyonları
10 Bitkisel Yağ/Yağ Asitlerinden elde edilen Poli(3-hidroksi alkanoatlar) (PHA)'ın Kimyasal Modifikasyonları
11 Poly(hidroksi oktanoat) (PHO)'ın Kimyasal Modifikasyonları
12

Poly(hidroksi nonanoat) (PHN)'ın Kimyasal Modifikasyonları
13 Poly(hidroksi undekanoate) (PHU)'ın Kimyasal Modifikasyonları
14

Poli(3-hidroksi alkanoatlar)'ın karakterizasyonları
Kaynaklar 1) Biopolymers wiley Editor, Prof. Dr. Alexander Steinbüchel 2) B. Hazer, in Biopolymers (Ed: A. Steinbuchel), 2003, Vol:10, Chapter: 6, pp: 181–208. 3) B. Hazer, A. Steinbüchel, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007, 74, 1-12. “Increased diversification of polyhydroxyalkanoates by modification reactions for industrial and medical applications” 4) “PMMA ve OS Bazı Biyosentetik Polimerlere Graft Kopolimerizasyonu” Birten Çakmaklı Doktora Tezi, 2003 5) Microbial Polyesterler” VCH Publ. Newyork, Y. Doi 6) R.W.Lenz, Biodegradable polymers. Adv. Polym. Sci. 1993, 107, 1. 7) R.W. Lenz, R.H. Marchessault, Biomacromolecules, 2005, 6, 1-8. “Bacterial Polyesters: Biosynthesis, Biodegradable Plastics and Biotechnology”
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi