<< Geri
 
 
Nanoteknoloji
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2261
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Nanoyapılı malzemelerin kimya, fizik, biyoloji ve mühendislik ile ilgili bakış açılarındaki önemli unsurları öğrenir.
  • Bunların nanoteknoloji ile endüstriyel alanlardaki uygulamalarını açıklayabilir hale gelir.
  • Nanomalzemeler, nanokompozitler, nanotıp, nanoelektronik hakkında bilgi sahibi olur
  • Nanoteknoloji ile ilgili yenilikleri ve literatürü takip eder.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Nanoteknolojinin temel prensipleri, tarihçesi

2 Uygulama alanları
3 Polimer bilimi ve teknolojisindeki önemi
4 Nanoyapılar/ nanobileşikler, tanımlar, terminoloji
5 Yapısal özellikleri
6 Sınıflandırma ve kullanım alanları
7 Polimer nanokompozit bileşikler
8 Polimer nanokompozit bileşiklerin yapısal özellikleri, üretim yöntemleri
9 Polimer nanokompozit bileşiklerin yapısal özellikleri, üretim yöntemleri
10 Polimer nanokompozit bileşiklerin karakterizasyonu
11 Polimer nanokompozit bileşiklerin kullanım alanları
12 Doku mühendisliği kavramı
13 Nanoküreler
14 İlaç salınım sistemlerinde kullanımı
Kaynaklar

Dersin notları ders hocası tarafından hazırlanacak.

 İlgili literatürden faydalanılacak.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri anlatım
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi