<< Geri
 
 
İleri Fizikokimya II
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2205
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Fizikokimya ile istatistik Fizikokimya arasındaki ilişkiyi öğrenir 
  • Fizikokimya konuları ile ilgili üst düzey beceri kazanır.
  • Fizikokimya konuları ile ilgili araştırma yapabilir.
  • Fizikokimya literatürünü takip edebilir hale gelir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

İstatistik mekanik
2

İstatistik mekanik
3

Partisyon fonksiyonları
4

Partisyon fonksiyonları
5 Moleküler parametrelerin istatistik mekanik ile açıklanması
6 Moleküler parametrelerin istatistik mekanik ile açıklanması
7 Moleküler parametrelerin istatistik mekanik ile açıklanması
8 İstatistik termodinamik
9 İstatistik termodinamik
10 İstatistik termodinamik
11 İstatistik termodinamik
12 Kimyasal reaksiyonlarda kinetik
13 Kimyasal reaksiyonlarda kinetik
14 Kimyasal reaksiyonlarda kinetik
Kaynaklar 1- Y. Sarıkaya, Fizikokimya, Gazi Kitabevi, 2007 2- J.H. Noggle, Physical Chemistry, Scott-Foresman, 1989 3- I.; N. Levine, Physical Chemistry, McGraw-Hill, 1995 4- P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford, 1998 5- Referred Texbooks, Physical Chemistry, Keith. J, Laidler,John H.Meiser, World Student Series Endition
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri anlatım
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi