<< Geri
 
 
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2267
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Gravimetri ve titrimetriyi öğrenir. 
  • Kompleks oluşum titrasyonları konusunda bilgi sahibi olur.
  • Çökme titrasyonlarının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
  • yükseltgenme/indirgenme  titrasyon eğrilerinin çizimlerini öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj -
Önerilen Seçmeli Dersler -
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Gravimetrik analiz yöntemleri
2 Gravimetrik yöntemin uygulamaları
3 Titrimetrik analiz yöntemleri
4 Gravimetrik titrasyonlar
5 Kompleks oluşum titrasyonları
6

Organik ve inorganik kopleksleştirici maddelerle titrasyon

7 Elektrokimyaya giriş, yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri
8 elektrokimyasal hücreler
9 Elektrot potansiyelleri
10 Yükseltgenme indirgenme denge sabitlerinin hesaplanması
11 Yükseltgenme indirgenme titrasyon eğrileri
12 Yükseltgenme indirgenme indikatörleri
13 Potansiyometre
14 Potansiyometrinin uygulamaları
Kaynaklar

Skoog, D.A., West D.M., Holler, F.J (çeviri. Kılıç, E, Köseoğlu, F.) (1996). Analitik Kimya Temelleri, 7. Baskı. Ankara: Bilim Yayıncılık. Lee, J:D, Lee, T.D, (1982) Statistics and computer methods in BASIC, New York: Van Nostrand Reinhold. Gündüz T. (1998). Kimyacılar için istatistik, Ankara: Gazi Kitabevi.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Gösteri, anlatım, soru-cevap

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 3 13 39
Sınıf dışı ders çalışma süresi 3 14 42
Laboratuvar 3 22 66
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     171
Toplam/ 30 (s)     5,7
AKTS Kredisi     6
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi