<< Geri
 
 
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2266
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Her türlü derişim birimlerini öğrenir. 
  • Çözelti hazırlama konusunda bilgi sahibi olur.
  • Analitik verilerin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur.
  • Asit-baz dengelerini ve asit-baz titrasyon eğrilerinin çizimlerini öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj -
Önerilen Seçmeli Dersler -
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Kimyasal analize giriş
2 Kimyasal analizde hatalar
3 Analizde rastgele hatalar
4 Verilerin incelenmesinde ve değerlendirilmesinde istatistiğin uygulanması
5 Çözeltiler ve çözelti derişimleri
6 Çözeltiler ve çözelti derişimleri
7 Kimyasal denge, denge sabiti, denge sistemlerinde sistematik çözüm
8 Kimyasal denge, denge sabiti, denge sistemlerinde sistematik çözüm
9 Kuvvetli asitler ve bazlar ve titrasyon eğrileri
10 Zayıf asitler ve bazlar ve titrasyon eğrileri
11 Tampon çözeltiler
12 Karmaşık asit baz sistemleri
13 Karmaşık asit baz sistemlerinin titrasyon eğrileri
14 Karmaşık asit baz sistemlerinden elde edilen tampon çözeltiler
Kaynaklar Skoog, D.A., West D.M., Holler, F.J (çeviri. Kılıç, E, Köseoğlu, F.) (1996). Analitik Kimya Temelleri, 7. Baskı. Ankara: Bilim Yayıncılık. Lee, J:D, Lee, T.D, (1982) Statistics and computer methods in BASIC, New York: Van Nostrand Reinhold. Gündüz T. (1998). Kimyacılar için istatistik, Ankara: Gazi Kitabevi.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Gösteri, anlatım, soru-cevap
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : 2 -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 3 13 39
Sınıf dışı ders çalışma süresi 3 14 42
Laboratuvar 3 22 66
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     171
Toplam/ 30 (s)     5,7
AKTS Kredisi     6
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi