<< Geri
 
 
Türk Dili
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17170
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Öğrenme Çıktıları

Türkçeyi doğru ve güzel kullanır.

Bilimsel, eleştirel, yaratıcı ve yapıcı düşünme niteliklerine sahiptir.

Okunan metinleri yorumlayarak metinle ilgili fikirlerin yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Yazım kurallarını kavrar ve noktalama işaretlerini etkin bir şekilde kullanır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Uzaktan
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Dil ve Dilin Özellikleri- Dil-Düşünce İlişkisi, Dilin Gücü
2 Dil ile İlgili Terimler: Ana Dil/Ana Dili/Yerel Dil/Devlet Dili/Uluslararası Dil/Yapma Dil
3 Kültür Çeşitleri: Genel Kültür/Alt Kültür/Popüler Kültür/Kitle Kültürü/Yüksek Kültür
4 Dil-Kültür İlişkisi
5 Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri- Dil Aileleri ve Dil Grupları
6 Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi
7
Ara sınav
8 Ses Bilgisi
9 Şekil Bilgisi
10 Sözcük Türleri I
11 Sözcük Türleri II
12 Cümlenin Ögeleri
13 Cümle Türleri
14 Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Uygulamalar
Kaynaklar İAÜ Türk Dili Ders Kitabı
UBİS’teki Ders İçeriğinde bulunan WEB Kitap
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Video anlatım
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi