<< Geri
 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17160
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Öğrenme Çıktıları

Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı hakkında bilgi sahibi olur.

Yeni Türk devletinin hangi koşullar altında kurulduğunu kavrar.

Geçmişle gelecek arasında köprü kurma yeteneğini geliştirir.

Ülke sorunları hakkında geçmişten çıkarılan dersler ışığında fikir yürütür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ortamda varlığının temeli olan Lozan Barış Antlaşması'nın önemini kavrar.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Uzaktan
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Amacı, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gerilemesi (Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Dış Sebepler)
2 Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Gerilemesi (Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, İç Sebepler)
3 Avrupa’nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti’nin Girişimleri (Avrupa’da 20. Yüzyıl Düzeninin Oluşması, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Tanzimat Fermanı’na kadar)
4 Avrupa’nın Yükselişi Karşısında Osmanlı Devleti’nin Girişimleri (Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları, Tanzimat Fermanı ve sonrası, Fikir Akımları)
5 Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı (Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı)
6 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
7 Ara Sınav
8 Atatürk’ün Anadolu’daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlıkları (Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi)
9 Atatürk’ün Anadolu’daki Faaliyetleri: Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlıkları (Kongreler Dönemi )
10

TBMM’nin Açılması (Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-ı Milli’nin İlan Edilişi, TBMM’nin Açılışı)
11 TBMM’nin Açılması (TBMM'ye Karşı Tepkiler, Sevr Antlaşması)
12 Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (Doğu Cephesi, Güney Cephesi)
13 Kurtuluş Savaşı Dönemi ve Cepheler (I. İnönü Savaşı ve Sonuçları, II. İnönü Savaşı, Kütahya-Eskişehir Savaşları
14
Kaynaklar İAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kıtabı
Turan, R., Safran, M., Hayat, N., Dönmez, C., Şahin, M., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011), Ankara, Okutman Yayıncılık 
Atatürk, K. (1999), Nutuk, Zeynep KORKMAZ (Prof. Dr. Yayına Hazırlayan), Ankara, İLESAM
Gencer, A. ve Özel, S.(2010), Türk İnkılâp Tarihi, Ankara, DER Yayınları 
Eroğlu, H., (1990), Türk inkılâp Tarihi, Ankara, Savaş Yayınevi
Mumcu, A.,(1987) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara, Yükseköğretim Kurulu Yayınları 
Turan, Ş., Türk Devrim Tarihi, (1991-2002), (5 cilt, 7 kitap), İstanbul, Bilgi Yayınevi
Barut, M., Türk Devrimi ve Atatürk İlkeleri, (2008), İstanbul, DER Yayınları
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Video eğitim
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi