<< Geri
 
 
Mesleki Uygulama
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17202
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 20
AKTS Kredisi 18
Öğretim Elemanı

Fatma Selcan KUŞ

Öğrenme Çıktıları

Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, hasta veya yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta yaralıyı kurtarma çıkarma teknikleri, hasta veya yaralıları taşımak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, aracı tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak ile ilgili yeterlikleri kazandırmak

1 İlk ve Acil Yardım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilmek ve uygulayabilmek. 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek. 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

15 İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılabilmek. 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul -
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Konu anlatımı ve uygulama

Önerilen Seçmeli Dersler -
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri 

2

 2.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama

3

3.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama

4

 4.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

5

5.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

6

6.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

7

7.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

8

8.Hafta Ara Sınav 

9

9.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

10

10.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

11

11.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

12 12.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 
13

13.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama 

14

14.Hafta İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama Final Dönemi ve Genel Değerlendirme

Kaynaklar -
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Laboratuvar uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi