<< Geri
 
 
İletişim Becerileri
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17618
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Merve Çamlıbel

Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin sözlü ve yazılı yeteneklerini geliştirmek. Mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul -
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 İletişimin Tanımı ve Kapsamı, İletişimin Amacı ve Önemi, İletişimin Temel Özellikleri.
2 İletişim Süreci
3 Algılama ve Değerlendirme, Geri Bildirim(Feed-Back). İletişimin Türleri
4 Sözlü İletişim Nedir?, Sözlü İletişimin Yapıcı Engelleri, Sözlü İletişimde Kişisel Engeller
5 Sözlü İletişimin Kanal Engelleri, Sözlü İletişimin Psikolojik Engelleri
6 Sözlü İletişimin Teknik Engelleri, Sözlü İletişimde Zaman Baskısı, Sözlü İletişimde Kesintiler
7 Sözlü İletişimde Kişisel ve Çevresel Engelleri Aşmak, Empatik İletişim Nedir?
8 Yazılı İletişim Nedir? Yazılı İletişin Engelleri,Yazılı İletişim Türleri
9 Mektuplar ve İş Mektupları, İş Mektuplarının Bölümleri
10 Meslek Hayatında İletişim,, Dikey İletişim
11 Yatay İletişim, Çapraz İletişim, Sanal Örgütlerde İletişim, Örgütlerde İletişim Araçlar
12 Teknoloji Kavramı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Teknik İletişim
13 Elektronik İletişim, Görsel İletişim, Mobil İletişim, Telekomünikasyon ve İletişim
14 Yazılı-Teknik ve Görsel İletişim Araçları
Kaynaklar 1-TUTAR,H.,YILMAZ,M.K.,ERDÖNMEZ,C., Genel ve Teknik İletişim, Nobel yay.2003 2-GORAL,R.,Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Mikro Yay.2003 3-OSKAY,Ü., İletişimin ABC’si, Der Yay.2004
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi