<< Geri
 
 
Afet Bilgisi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17616
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fatma Selcan KUŞ

Öğrenme Çıktıları

Afet ve acil durum yönetimini anlayabilmek ve öğrenebilmek

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Ön koşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Afet ve acil durum bilgisi

2

Afet türleri ve etkileri

3

Afetlerde risk ve zarar azaltma

4

Afetlere hazırlık

5

Afet öncesinde yapılması gerekenler

6

Afet sırasında yapılması gerekenler

7

Afet sonrasında yapılması gerekenler

8

Ara sınav

9

Yapısal olmayan zarar azaltma

10

Afet kültürü

11

Afetlerin sosyal boyutu

12

Afetlere dirençli toplum oluşturma

13

Türkiye'de geçmişte yaşanan ve sık görülen afetler

14

Yasa ve yönetmeliklerde afet yönetimi

Kaynaklar Afet Yönetimine Giriş, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2008 Yardımcı Ders Kitapları: Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayınları, Ankara, 2006
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi