<< Geri
 
 
Güzel Sanatlar - II
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17614
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

İsmail AKTUNA

Öğrenme Çıktıları İlk yıl içerisinde verilen seçmeli güzel sanatlar dersi genel sanat eğitimi çerçevesinde öğrencilere sanat kültürü, kazandırmayı amaç edinmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Sanatın Tanımı Üzerine
2 Genel Anlamında Sanat ,Özel Anlamda Sanat
3 Genel Olarak Sanat (Tanımlar - Kavramlar)
4 Doğal Nesne – Sanat Nesnesi
5 Güzel Sanatların Sınıflandırılması
6 Güzel Sanatların Sınıflandırılması
7 Sanatın Kaynağı
8 Sanatın İşlevleri
9 Sanatta Nesne Çözümlemesi Ve Sanatın Nesneleri
10 Suje Nedir?
11 Obje Nedir?
12 Genel Olarak Güzel
13 Estetik Bir Değer Olarak Güzel
14 Sanatta Güzel, Güzelin Bilimi Olarak Estetik
Kaynaklar Tunalı, İsmail ;Greek Estetiği, Remzi Kitabevi
- Tunalı , İsmail ;İ. Estetik, Remzi Kitabevi
- Turani, Adnan; Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Uygulama
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi