<< Geri
 
 
İngilizce - II
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17280
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Gürsel Ayrak

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda, öğrenciler CEF (Common European Frame) doğrultusunda A1 seviyesinde edinilmesi gereken temel becerileri edinmiş olacaklardır . Temel dilbilgisi konuları yanında dört dil becerisini (Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma) kullanma yetisi de kazanmış olacaklardır; bu doğrultuda, yaygın kullanılan kelimeleri ve ifadeleri fark edebilecek ve bu kavramları anlayabilecek, basit düzeydeki cümle yapılarını anlayabilecek (katalog, poster, vb.), basit kurulmuş cümle yapıları ile kendini ifade edebilecek (kendini, ailesini, yaşadığı yeri tanıtma vb.) ve kısa metinler yazabilecek seviyeye geleceklerdir. 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

"-ebilmek" ifadeleri (can / cannot)

2

Konuşma: Yeteneklerimiz

3

Di'li Geçmiş Zaman (Olumlu / Olumsuz / Soru)

4

Yazma: Ünlü Birinin Hayatı

"Can/Could/May" - İzin Cümleleri

5

Şimdiki Zamanın Hikayesi(Olumlu / Olumsuz / Soru)

6

Di'li Geçmiş Zaman ve Şimdiki Zamanın Hikayesi (When ve While Bağlaçları ile)

7

Gelecek Zaman: Planlanmamış (will) ve Planlanmış Yapılar (be going to)

8

Yazma: Gelecek Planlarımız

9

Yakın Geçmiş Zaman

10

Koşul Cümlecikleri: I.Tip

Di'li Geçmiş Zaman ve Yakın Geşmiş Zaman

11

Koşul Cümlecikleri: II.Tip

Kiplikler: must / musn't - should / shouldn't

12 Ricalar/İzin Kiplikleri: can / could / may
13

Sürekli Yakın Geçmiş Zaman  (Olumlu, Olumsuz  ve Soru)

14

Bağlaçlar ve Genel  Tekrar

Kaynaklar

Arıkan, A., Saraç, H. (2011), English Break. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 

Eğilmez,G., Arıkan, A., Köse, Ö. Köse, N. (2009). Smart Book. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 

Murphy, R. (2005). Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Eklektik Yöntem, Anlatım, Soru-Cevap, İkili / Grup Çalışmaları, Tümevarım, Sunum

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe / İngilizce
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi