<< Geri
 
 
Beslenme İlkeleri
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17114
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Nevin Uslu

Öğrenme Çıktıları

1. Besin gruplarının özellikleri, sindirimi ve metabolizması konusunda temel ilkeleri kavrayabilme.

2. Besin öğelerinin bileşimlerini tanımlayabilme ve fonksiyonlarını açıklayabilme.

3. Besin öğelerinin eksikliği ve fazlalığı durumlarında gelişebilecek sağlık sorunları konusunda farkındalık kazanabilme.

4. Sağlıklı bireylerde beslenme, yeterli ve dengeli beslenme konularında bilgi sahibi olabilme.

5. Kronik hastalıklarda beslenme ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik analizleri yapabilme,

6. Türkiye ve Dünyadaki beslenme problemlerinde farkındalık kazanabilme ve bu problemlerin çözümü hakkında bilgi sahibi olabilme.

7. Hemşirelik alanında beslenme konusunda kazandığı bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme becerisini gösterebilme.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler

Bu dersle ilişkili önerilen başka seçmeli dersler bulunmamaktadır.

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Beslenme nedir: Besin nedir, yeterli beslenme nedir, dengeli beslenme nedir.

2
Proteinlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Sindirim ve Metabolizması
3
Karbonhidratların Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Sindirimi ve Metabolizması
4 Lipidlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Sindirim ve Metabolizması
5 Vitaminlerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Sindirim ve Metabolizması ile Yetersizliğinde Görülen Hastalıklar
6 Minerallerin Tanımı, Yapısı ve Özellikleri, Sindirim ve Metabolizması ile Yetersizliğinde Görülen Hastalıklar
7 Besinlerin Enerji Değeri, Enerji Gereksinmesi
8

Besinler ve Besin Grupları Hakkında Genel Bilgiler,

Besinleri Satın Alırken, Saklarken ve Pişirirken Dikkat Edilecek Noktalar

9

Ara Sınav

10

Gebe ve Lohusa Kadınlarda Beslenme,

Bebek ve Çocuk Beslenmesi

11 Şişmanlık, Zayıflık, Malnutrisyon Durumlarında Beslenme
12

Kanserli Hastalarda Beslenme

13
Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme, 
Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme 
14

Diabetes Mellitus’ta Beslenme,

Böbrek Hastalıklarında Beslenme

Kaynaklar

1. Baysal A. Genel Beslenme, 8. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1993.

2. Baysal A. Beslenme, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1999.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : Yok Yok
Ödev : Yok Yok
Proje : Yok Yok
Ödev : Yok Yok
Laboratuvar : Yok Yok
Diğer : Yok Yok
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi