<< Geri
 
 
Sağlık Psikolojisi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17112
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN

Öğrenme Çıktıları 1.Öğrenciler sağlık psikolojisinin temel kavram ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
2. Zihin-beden etkileşiminin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerini öğrenir.
3. Düşünme süreçlerinin sağlığı ve hastalığı nasıl etkilediğini öğrenir.
4. Sağlık psikolojisinin araştırma ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur.


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1
Sağlık Psikolojine Giriş


2
Sağlık Psikolojisi Temel Kavramları


3
Sağlık Davranışları


4
 Sağlıkla İlişkili Özel Davranışlar


5 Sağlığı Olumsuz Etkileyen Davranışlar
6 Stres
7
Hastalığa İlişkin Nedensel Açıklamalar

8
Sağlık Hizmetlerinin Kullanılması

9
Hasta-Sağlık Personeli İlişkileri

10

Ağrının Yönetilmesi

11 Kronik Hastalıkların Yönetilmesi
12 Ölümcül Hastalıklarda Psikolojik Konular
13 Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon, Felç ve Diyabet
14 Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Psikolojisi Uygulamaları
Kaynaklar
Okyayuz, Ü. (Ed.) (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 
Baltaş, Z. (2007). Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Tartışma, beyin fırtınası
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi