<< Geri
 
 
Resusitasyon
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17110
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

Belgin DİLMEN

Öğrenme Çıktıları

Erişkin- Çocuk ve BebeklerdeTemel Yaşam Desteği Basamaklarını Uygulayabilmek

Erişkin- Çocuk ve Bebeklerde İleri Yaşam Desteği Basamaklarını Uygulayabilmek

Hava Yolu Açıklığı ve Ventilasyonun Sağlanması Konusunda Teorik ve Pratik Düzeyde Bilgi Sahibi Olmak

Resüsitasyon Sonrası Bakım ve Transport Konusunda Bilgi Sahibidir

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Uzaktan
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Dersin Tanıtımı, Giriş, Temel Yaşam Desteği

    

2

 Hava YolunuAçmaTeknikleri

     

3

    Entübasyon

     

4

SolunumDesteği Sağlamak  

5

    Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar  

6 OksijenTedavisi  
7 Hava Yolu Yönetimi, Alternatif solunum yolu araçları
8

Ara sınav

9

Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği 

10

Çocuk ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği 

11

   Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan İlaçlar ve Uygulama Yolları 

12

Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon 

13

 Resüsitasyon Sonrası Bakım

14

Resüsitasyon Sonrası Bakım ve Transport

Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi