<< Geri
 
 
Farmakoloji
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17108
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu BAKIR

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • Farmasötik şekilleri ve ilaç veriliş yollarını tanımlayabilir.
  • İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilir.
  • İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilir.
  • Acil tedavide kullanılan ilaçların (kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem, metabolik aciller, nörolojik sistem ilaçları) etki mekanizması, yan etkileri ve kontraendikasyonlarını tanımlayabilir.
  • Zehirlenme durumunda ne yapılması gerektiğini tanımlayabilir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Farmakolojiye giriş.

2

Farmasötik ilaç şekilleri.

3

İlaçların uygulama yolları.

4

Farmakokinetik.

5

Farmakodinami.

6

İlaçlar arası etkileşimler ve ilaçların istenmeyen etkileri.

7

Otonom sinir sistemi ilaçları.

8 Ara sınav. 
9

Kardiyovasküler sistem farmakolojisi. 

10

Santral sinir sistemi ilaçları. 

11

Antibiyotikler ve diğer kemoterapotikler.

12

 Acil durum farmakolojisi. 

13

Analjezik ve anestezikler.

14 Yarıyıl sonu sınavı.
Kaynaklar

Prof.Dr.İsmet Dökmeci. Sağlık yüksekokulları için Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevi, 2010

Prof.Dr. Öner Süzer, Farmakolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitabevi 2002

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav :
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi