<< Geri
 
 
Acil Sağlık Hizmetleri - II
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17104
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Saadet ÇÖMEZ

Öğrenme Çıktıları

Kişisel korunma ekipmanlarını kullanır

Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uyar ve Acil Bakım Uygulayabilir

Triyaj, KBRN Riskini Tanımlar

Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygular

Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygular

Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygular

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Yöntemlerini Tanımlar

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri, Paramedik görev yetki sorumululuk tanımları
2 Kişisel Koruyucu donanımlar
3 Olay yeri güvenliğinin sağlanması ve Triyaj Çeşitleri
4 Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri
5 Triyaj Uygulama
6 Triyaj Uygulama
7 Mesleki beceri uygulamaları
8 KBRN Riskini Değerlendirmek; Kimyasal Kaza veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer,Radyoaktif Kaza veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak
9 Yangın Durumlarında Hasta Transferi,
Yangınla Mücadele Etmek; Yanık Hastalarında İlk Yardım Uygulama
10 Mesleki beceri uygulamaları
11 Paramedikler İçin Etik- Medikolegal konular
12 Paramedikler İçin Haberleşme ve İletişim- Stres ve Stresle Başetme
13 Mesleki beceriler-Genel tekrar
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar 1-Ders notları, PowerPoint sunumlar
2-Prof.Dr.L.Bikem Süzen(İlk Yardım Kitabı)
3-Prof.Dr.DenizŞelimen(Acil Bakım) 
4-Megep(Tıbbi Aciller)
5-JohnB.Bache(Kaza ve Yaralanmalarda Hemşirelik Uygulamaları)
6-.H.Fazıl İnan(Temel İlk Yardım Uygulamaları)
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Sözlü Sunum, tartışma, vaka çalışması
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi