<< Geri
 
 
Acil Hasta Bakımı - I
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17102
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 6
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

Fatma Selcan KUŞ

Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Hasta değerlendirme tekniklerini özetleyebilecektir. 
1.1 Birinci değerlendirme tekniklerini açıklar. 
1.2 İkinci değerlendirme tekniklerini açıklar. 
1.3 Birinci ve İkinci değerlendirme tekniklerini yerini belirler. 2. Sistem hastalıklarını tanımlayabilecektir. 
2.1 Solunum sistemi hastalıklarını tanımlar.
2.2 Kardiyovasküler sistem hastalıklarını tanımlar. 
2.3 Sinir sistemi hastalıklarını tanımlar. 
3. Sistem hastalıklarına acil bakımı açıklayabilecektir. 
3.1 Kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik acil bakımını açıklar. 
3.2 Sinir sistemi hastalıklarına yönelik acil bakımını açıklar. 
3.3 Solunum sistemi hastalıklarına yönelik acil bakımını açıklar. 
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul -
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Laboratuvar uygulaması
Önerilen Seçmeli Dersler Afet Bilgisi
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri

2

Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,

3

Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,

4

Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,

5

İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,

6


Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,

7

Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,

8

Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,

9

Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,

10


Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,

11

Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek

12

Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.

13

İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,

14

Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,

Kaynaklar -Sözen C; “İlk Yardım ve Acil Bakım”.,Sistem matbaacılık, Göktuğ Basım Yayın; İstanbul, 2006. -Kocatürk C; “Yeni Kılavuza Göre Düzenlenmiş İlkyardım Kitabı”., Tumer Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti, Ohan matbaacılık, 4. Baskı, İstanbul,2005. -Şelimen D; Kuğuoğlu S; Aslan E. F; Olgun N;, “Acil Bakım”. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, Mart 2004. -Ünsaldı T ve ark; “İlk Yardım Ders Kitabı”., Dilek Ofset Matbaacılık, 2. Baskı, Sivas, 1995. -Bledsoe B.E., Porter R.S., Shade B.R.; Brady Paramedic Emergency Care, 2nd 1994, PrentinceHall. -Güngör T; “İlkyardım” T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Gernişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 1992. -Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi; “Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi” 4.Baskı; Nassetti, 1991.Ekşi;A, Zoghi;M, Çertuğ;A, Hastane öncesi bakımda EKG yönetimi,İzmir Ege Üniversitesi, 2011. Tintinalli'nin Acil Tıp El Kitabı.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Tartışmalı Ders, Vaka Çalışması, Saha Çalışması
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 40 -
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 3 13 39
Sınıf dışı ders çalışma süresi 3 14 42
Laboratuvar 3 22 66
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     171
Toplam/ 30 (s)     5,7
AKTS Kredisi     6
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi