<< Geri
 
 
Evde Bakım
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17625
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Belgin DİLMEN

Öğrenme Çıktıları

Sağlık eğitimi ilke ve yöntemlerini bilme

Evde bakım alan hasta takibini yapabilme

Aile bakım vericilerinin eğitimini yapabilme


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Uzaktan
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

1. Dünya’da ve Türkiye’de evde bakım hizmetleri ve gelişimi


    
2

2-Türkiye’nin sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı ve evde bakım hizmetlerinin organizasyonu, evde bakımda finansman ve sigorta sistemleri,             


3

3. Evde bakımda yasal konular ve evde sağlık bakımı alan hastanın hakları ,etik ilkeler


4

4. Evde bakımda gereksinim duyulan bilgi ve beceriler öz bakım becerisi kazandırma, evde bakım ekip kavramı ve evde güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi,5

5- Enfeksiyon eğilimi olan hastanın bakımı,


6 6- Travma riski olan hastanın bakımı
7

7- Kanama eğilimi olan hasta bakımı8 Ara Sınav
9 9- Çevresel zararlı etkenler, koruyucu izolasyon önlemleri almak
10

10- Evde bakımda diyet düzenlenmesi 


11

11- Evde bakımda ilaç uygulama


12

12- Evde bakımda tıbbi uygulamalar (pansuman, yara bakımı, ostomi bakımı vb.)


13 13. Evde bakımda çalışan güvenliği ve zaman yönetimi ve tıbbi cihaz kullanımı  
14 14. Ev ziyareti süreci ve değerlendirilmesi
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi