<< Geri
 
 
Çocuk Hastalıklarında Acil
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17619
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Nevin Uslu

Öğrenme Çıktıları Dersi alan öğrencilerin çocuk acil vakalarının izlem ve tedavisini yapabilmesi beklenir. 
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Ön koşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Yaşamı Tehdit Eden Aciller
2 Solunumsal Aciller
3 Alerjik Aciller
4 Kardiyolojik Aciller
5 Sıvı Elektrolit Bozuklukları
6 Nörolojik ACiller
7 Endokrinolojik Aciller
8 Yenidoğan Acilleri
9  Ortopedik Aciller
10 Travmalar
11 Ev Kazaları
12 Psikososyal Aciller
13 Çocuk Acil Ünitelerinde Girişimsel İşlemler
14 Çocuk Acilde Kullanılan Başlıca İlaçlar
Kaynaklar Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M. Çocuk Acil Tıp. İstanbul Tıp Kitapevi, 2012
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi