<< Geri
 
 
Suda Kurtarma
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17213
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Filiz Şahin

Öğrenme ÇıktılarıTemel yaşam desteği konusunu öğrenir

Temel cankurtarma tekniklerini öğrenir

Cankurtarma ile ilgili kurum ve kuruluşların yapısını öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 ILS ve TSSF Cankurtarma Yönergesinin anlatımı.
2 Cankurtaranın tanımı ve cankurtarma donanımlarının anlatımı
3 Suda boğulmanın tanımı ve fizyolojik temellerinin anlatımı
4 Kazazedeye karadan ve sudan ulaşma teknikleri
5
Suya giriş ve kazazedeye yaklaşma teknikleri
6 Cankurtarma yüzmesi teknikleri ve kazazedeyi emniyete alma.
7 Bir ve birden çok cankurtaran ile baygın kazazedeyi taşıma teknikleri
8 Boğulmaya neden olan fiziksel ve fizyolojik rahatsızlıkların anlatımı
9 Boğulmaya neden olan deniz kazaları ve sudaki doğal tehlikelerin anlatımı
10

Saldıran kazazedeye yaklaşma ve saldırıdan kurtulma teknikleri
11 Kazazedeyi suda taşıma ve sudan çıkarma teknikleri
12 Kazadeye su içinde ve kıyıda ilk yardım uygulamaları
13
Boğulma kazalarında suni solunum ve kalp masajları
14 Boğulma kazalarında suni solunum ve kalp masajları
Kaynaklar D.Z.K.K. Temel Kurbağaadam Kursu Eğitim Dökümanı,1966
Rettungsschwimmen, .Karl Löhr, Dr. Klaus Wilkens,1982
TSSF Cankurtaran El Kitabı 2006
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bir Yıldız Dalıcı Eğitimi, 2007
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iki Yıldız Dalıcı Eğitimi, 2007
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Anlatma yöntemi,gösterip yaptırma, bireysel çalışma yöntemi uygulanmaktadır. Anlatma yöntemi,gösterip yaptırma, bireysel çalışma yöntemi uygulanmaktadır.
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi