<< Geri
 
 
Travma
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17211
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

Nehir Uçar

Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak,
2) Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak,
3) Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
4) Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak,
5) Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
6) Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
7) Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
8) Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
9) Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
10) Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak,
11) Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak
12) Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak,
13) Yanıklarda acil bakım uygulamak,
14) Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak
15) Boğulmada acil bakım uygulamak
16) Yabancı cisim varlığında acil bakım
17) Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak
18) Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri2
2. Hafta Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
3
3. Hafta Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak4
4. Hafta Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak


5
5. Hafta Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak


6
6. Hafta Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak


7
7. Hafta Arasınav


8 8. Hafta Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
9 9. Hafta Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
10 10. Hafta Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
11 11. Hafta Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
12 12. Hafta Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 
13 13. Hafta Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak
14  14. Hafta Yanıklarda Acil Bakım Uygulama
Kaynaklar -Sözen C; “İlk Yardım ve Acil Bakım”.,Sistem matbaacılık, Göktuğ Basım Yayın; İstanbul, 2006. -Kocatürk C; “Yeni Kılavuza Göre Düzenlenmiş İlkyardım Kitabı”., Tumer Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti, Ohan matbaacılık, 4. Baskı, İstanbul,2005. -Şelimen D; Kuğuoğlu S; Aslan E. F; Olgun N;, “Acil Bakım”. Yüce A.Ş, Tavaslı matbaası, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, Mart 2004. -Ünsaldı T ve ark; “İlk Yardım Ders Kitabı”., Dilek Ofset Matbaacılık, 2. Baskı, Sivas, 1995. -Bledsoe B.E., Porter R.S., Shade B.R.; Brady Paramedic Emergency Care, 2nd 1994, PrentinceHall. -Güngör T; “İlkyardım” T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Gernişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 1992. -Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi; “Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi” 4.Baskı; Nassetti, 1991.Ekşi;A, Zoghi;M, Çertuğ;A, Hastane öncesi bakımda EKG yönetimi,İzmir Ege Üniversitesi, 2011. Tintinalli'nin Acil Tıp El Kitabı.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Anlatım,Soru-Cevap,Eğitim-Uygulama,Sunum
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi