<< Geri
 
 
Ambulans Servis Eğitimi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17207
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Saadet ÇÖMEZ

Öğrenme Çıktıları

Ambulans Ekipmanlarını Kullanmak

Kardiovasküler Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Solunum Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Abdominal Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Nörolojik Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Tekniklerini Uygulamak

Ambulans Ekipmanlarını Kullanmak

Kardiovasküler Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Solunum Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Abdominal Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Nörolojik Değerlendirme Kriterlerini Uygulamak

Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Tekniklerini Uygulamak

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Ambulans Servis Standartları
2 Acil Tıp Servis Sistemi
3 Araç ve Ekipman Kontrolü
4 Kanuni Sorumluluklar
5 Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerlerinin Rol Ve Sorumlulukları
6 Ambulans Ekipmanları ve Kullanma Bilgisi
7 Kardiovasküler Değerlendirme Kriterleri
8 Abdominal Değerlendirme Kriterleri
9 Solunum Değerlendirme Kriterleri
10 Nörolojik Değerlendirme Kriterleri
11 Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri
12 Çevresel Aciller
13 Kırık-çıkık-burkulmalarda kullanılan alet ve malzemeler
14 Vaka Çalışması
Kaynaklar Ders Notları
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Sözlü Sunum, Yerinde Uygulama , Video Gösterimi, 
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi