<< Geri
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17205
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu BAKIR

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi bilir.
  • İşyerindeki çalışanlar, işveren ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını bilir.
  • Risk, tehlike ve korunma kavramlarını bilir.
  • Karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskleri bilir.
  • İş güvenliği mevzuatında yer alan iş kazası ve meslek hastalıklarının kapsamı hakkında bilgi edinir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok.
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü.

2

Türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği.

3

İş hukuku.

4

İş hiyyeni.

5

Ergonomi.

6

Fiziksel risk etmenleri.

7

Kimyasal risk etmenleri.

8 Ara sınav
9

Biyolojik risk etmenleri.

10

Psikososyal risk etmenleri.

11

Sağlık ve güvenlik işaretleri.

12

İş kazaları.

13

Meslek hastalıkları.

14

Dönem sonu sınavı.

Kaynaklar

SÖZER, N.Ali, ODAMAN, Serkan, ERDENK, Erdem; İş Mevzuatı, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005.
CENTEL, Tankut; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı; MESS Yayıncılık.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav :
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı :
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi