<< Geri
 
 
Acil Yardım ve Kurtarma
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17201
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Nevin Uslu

Öğrenme Çıktıları Afet ve acil durumlarda olay yeri organizasyonunun sağlanması ve kurtarma tekniklerinin öğrenilmesi
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Ön koşul yok
Eğitim Türü Uzaktan
Staj Dersin uygulamalı stajı bulunmaktadır
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları
2 Yaralı triyajı
3 Arama kurtarma temel bilgileri
Arama kurtarma organizasyonları
4 Olay yeri güvenliğinin sağlanması
5 Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandıırlması
6 Bina bilgisi ve bina triyajı
7 Afet tıbbı uygulamaları
8 Ara sınav
9 Deprem, çığ ve kaya düşmelerinden korunma ve kurtarma teknikleri
10 Kuraklık, sel ve toprak kayması durumlarında korunma ve kurtarma teknikleri
11 KBRN durumlarında korunma ve kurtarma teknikleri
12 Trafik kazaları ve kurtarma
13 Sığınaklar ve Korunma
14 Halkın alacağı tedbirler
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi