<< Geri
 
 
Drama ve Tiyatro
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17617
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Çiğdem KABAY

Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kaynaklar
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav :
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı :
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi