<< Geri
 
 
Sağlık Sosyolojisi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17615
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarılı bir şekilde tamamlandığında öğrenciler :

1. sağlık ve hastalık sosyolojisindeki kavram ve teorileri anlamak,

2. sağlık ve hastalığı etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri anlamak,

3. hasta bakımında temel kurumlardaki sosyal yapı ve değişimleri tanımlamak.

4. hastalığı etkileyen sosyal faktörleri eleştirel yönden incelemek.

5. hastalığı etkileyen aile ve sosyal destek sistemlerini tanımlamak.

6. Türkiye'deki  sağlık bakım sistemi üzerinde politik ve ekonomik etkileri anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Sağlık Sosyolojisine giriş

sağlık sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi 

sağlık sosyolojisinin çalışma alanları 

2

Temel kavramlar 


3

sağlık bakımı ve sağlık hizmetleri 


4

Sağlık-hastalık olgusunu etkileyen sosyal faktörler- 1


5

Sağlık-hastalık olgusunu etkileyen sosyal faktörler-2

 

 


6

Sağlık-hastalık olgusunu etkileyen sosyal faktörler-3

 

7

Toplumsal çevre, hastalık ve sosyal destek

8

Sosyal damgalanma (ruhsal bozukluklar, AIDS, HIV)

9

Hastalık deneyimi üzerinde kültürel etkiler

10 Din ve biyopsikososyal sağlık
11

Türkiye'de sağlık sisteminin yapısı ve işleyişi

12

Türkiye’de Sağlık politikaları13

Ekonomi Politikaları ve Sağlık

14

Tıbbi etik Kaynaklar

1. Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. İstanbul: Birey Yay. 2. Belek, İ. (2001). Sınıf Sağlık Eşitsizlik. İstanbul: Sorun Yay. 3. Cirhinlioğlu, Z. (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yay-Dağıtım. 4. Helman, CG. (1990). Culture, Health and İllness, An İntroduction for Health Professionals. Oxford: Butterworth and Heinemann. 5. Kasapoğlu, MA. (1999). Sağlık Sosyolojisi-Türkiye’den Araştırmalar. Ankara: Sosyoloji Derneği Yay. 6. Kızılçelik, S. (1995). Türkiye’nin Sağlık Sistemi. İzmir: Saray Kitabevleri. 7. Mechanic, D. (1978). Medical Sociology. New York: The Free Press. 8. Scambler, G. (1987). Sociological Theory & Medical Sociology. Tavistock Publications, London and New York. 9. Scambler, G. (1991). Sociology as Applied to Medicine. Bailliere Tindall, Kent. 10. Türkdoğan, O. (1991). Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Anlatım yöntemi (anlatım yöntemi grup tartışmaları, beyin fırtınası, soru-cevap gibi tekniklerle desteklenmektedir)

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi