<< Geri
 
 
Meslek Etiği
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17611
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fatma Selcan KUŞ

Öğrenme Çıktıları

1) Etik ilkeleri benimser

2) Etik karar verme sürecini etkili bir şekilde kullanır

3) Etik sorunlarla ilgili vaka analizini yapar

4) Ülke gereksinimlerine uygun sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlığını koruyucu ve geliştirici uygulamalara katılır

5) Sağlığa disiplinler arası ekip yaklaşımını

6) Çağdaş tıbbi girişimler ve bakımla ilgili etik sorunlarda ikilemi çözümleyecek etik kararlar alabilir
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul -
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj -
Önerilen Seçmeli Dersler -
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Bioetik ve meslek etiğinin tanımı 

2

Yararlılık ilkesi

3

 Zarar vermeme ilkesi

4

Özerkliğe saygı ilkesi

5

Adalet ilkesi

6

Bilimsel çalışmalarda etik ilkeler

7

Olağan dışı durumlarda bioetik

8

Triaj (önceliklendirme)

9

Vize

10

Savaş ve silahlı çatışmalarda tıp etiği

11

İnsan hakları ihlal tipleri

12

Olağan üstü durumlarda etik karar oluşturma aşamaları

13

Yaşamın başlangıcına ilişkin etik sorunlar

14

Yaşamın sonuna ilişkin etik sorunlar

Kaynaklar

1.Hatemi, H. (1999).Medikal Etik (Kuram ve Uygulama Sorunları). İstanbul

2. Hüsrev, H. Doğan, H.(2000). Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar). İstanbul

3. Akdur, R. Aydın, E. (2001). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi.Ankara
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Yüz yüze
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi