<< Geri
 
 
Fizyoloji
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17113
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Burcu BAKIR

Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
  • Hücrenin işlevlerini tanımlar.
  • Kas-iskelet sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Solunum sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Dolaşım sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sindirim sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Ürogenital sistemin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Endokrin sisteminin çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
  • Sinir sistemi ve duyu organlarının çalışma mekanizmaları ve işlevlerini açıklar.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Fizyolojiye giriş.
2

Hücre fizyolojisi.

3 Kan fizyolojisi.
4

Uyarılabilir doku fizyolojisi: kas fizyolojisi.

5

Uyarılabilir doku fizyolojisi: sinir fizyolojisi.

6

Dolaşım sistemi fizyolojisi.

7

Solunum sistemi fizyolojisi.

8

Ara sınav.

9

Sindirim sistemi fizyolojisi.

10

Boşaltım ve üreme sistemi fizyolojisi.

11

Endokrin sistem fizyolojisi.

12

Sinir sistemi fizyolojisi.

13

Duyu fizyolojisi.

14

Dönem sonu sınavı.

Kaynaklar İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Bikem. Süzen, Bedray Yayıncılık, 2008.
Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, Elsevier, 2015. 
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : Yok
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı :
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi