<< Geri
 
 
Klinik Biyokimya
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17109
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Soner Dönmez

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

Organizma için önemli makro ve mikro moleküllerin yapısını karşılaştırabilecektir.

Makromoleküllerin organizmadaki fonksiyonlarını sorgulayabilecektir.

Makro ve mikro moleküllerin normal ve hastalık durumundaki laboratuvar sonuçlarını sorgulayabilecektir.

Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini sorgulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Makromoleküller ve biyokimyada genel kavramlar
2 Karbonhidrat lipid ve proteinlerin sindirim ve emilimi
3 Enerji metabolizması(ETZ, Krebs, Oksidatif fosforilasyon)
4
Klinik biyokimya laboratuvarı nasıl çalışır?

5
Karbonhidrat metabolizması ve ilişkili testlerin yorumlanması

6 Karaciğer fonksiyon testleri
7 Böbrek fonsiyon testleri
8
Vize
9 Anemiler, laboratuvar analizleri ve yorumlama
10 Ateroskleroz ve lipid metabolizması
11 Kardiyak belirteçler ve klinik yaklaşım
12 Hormonlar ve klinik tanıya yaklaşım
13 Vitaminler
14 Eser ve ultraeser elementler
Kaynaklar Klinik Biyokimya El Kitabı, Prof.Dr.İdris Mehmetoğlu, Nobel Tıp Kitabevi,2013.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Konu anlatımı,
Soru-Cevap
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : 0 0
Ödev : 0 0
Proje : 0 0
Ödev : 0 0
Laboratuvar : 0 0
Diğer : 0 0
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi