<< Geri
 
 
Acil Sağlık Hizmetleri - I
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17105
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN

Öğrenme Çıktıları
Öğrenci yönetmelikler, mevzuatlar, acil servisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi
3 Hastane Öncesi Acil Sağlık Sistemleri
4 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu
5 Hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İnsan Gücü
6 Acil Sağlık Araçları (Ambulanslar)
7 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim
8 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşme
9 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği
10 Hastane Öncesi Acil Sağlık Personelinin Sahip Olması Gereken Temel Özellikler
11 Hastane Öncesi Acil Sağlık Personelinin Mesleki Görev Ve Sorumlulukları
12 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
13 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
14
Türkiye’deki acil servisleri değerlendirmek

Kaynaklar Tanrıverdi, H. (2012). 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Beta Yayınevi
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Sunum, tartışma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi