<< Geri
 
 
Anatomi
Bölüm / Proğram Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ders Kodu 17101
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Nehir Uçar

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

  1. Öğrenciler anatomik kavram ve terimleri bilebilecekler vucut kısımlarının lokalizasyon ve özelliklerini tanımlayabileceklerdir.
  2. Öğrenciler lokomotor sisteme ait bölümleri detaylı olarak tanımlayabilecek ve lokalizasyonlarını bilebileceklerdir.
  3. Öğrenciler dolaşım sistemine ait kısımları detaylı olarak tanımlayabilecek ve lokalizasyonlarını bilebileceklerdir.
  4. Öğrenciler lokomotor ve dolaşım sistemini detaylı bir biçimde analiz edebilecek ve tartışabileceklerdir.
  5. Öğrenciler canlı vücudu üzerinde önemli anatomik noktaları tanımlayabilecek, muskuloskeletal sistemdeki yapısal ve fonksiyonel kompleksi ve yapı ve fonksiyon ilişkisini anlayabileceklerdir.
  6. Vücut sistemlerinin morfolojisi ve fonksiyonlarını tanımlar
  7. Vücut yapılarının birbirleri ile ilişkilerini tanımlar.
  8. Normal anatomik yapıları anlar.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Anatomi' ye Giriş Terminoloji
2 Hareketle ilgili terimler, düzlemler
3 İnsan vücudunun bölümleri
4 Solunum sistemi
5 Dolaşım sistemi
6

Sindirim Sistemi
7 vize
8 Kemikler (Üst ve alt ekstremite kemikleri )
9 Kemikler (Gövde ve kafatası kemikleri )
10 Eklemler ve çeşitleri
11 Vücudumuzdaki eklemler ve özellikleri
12 Kaslar ve çeşitleri ( üst ve alt ekstremitenin hareketle ilgili kasları)
13 Baş, yüzde ve gövdede bulunan kaslar ve yaptırdıkları hareketler
14 final
Kaynaklar 1. İnsan Anatomisi Atlası Netter - TÜRKÇE Yazar / Yazarlar- Netter Çeviri Editörü Prof.Dr. Meserret Cumhur Baskı Tarihi 2011 2. Anatomi ve Fizyoloji, Çeviri Editörü: Arzu Razak Özdinçler İstanbul Tıp Kitabevi 2015 3. İnsan Anatomisi 7. Baskı Yazar: Mehmet Yıldırım Nobel Tip Kitabevi
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik/kuramsal Ders, Teorik/kuramsal Ders için çalışma süresi, Uygulama Dersi, Uygulama Dersi için çalışma süresi, Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi