<< Geri
 
 
Özel Patoloji I
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401401
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 5
Öğretim Elemanı

Mehmet HALIGÜR

Öğrenme Çıktıları

Özel patoloji I dersi ile öğrenciler sindirim, sinir, kemik, kas, endokrin ve derinin spesifik hastalıkların tanıyabilir. 
Bu sisteme yerleşen ve birbirine benzeyen hastalıkların ayırıcı tanısını yapabilir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Genel Patoloji ve Onkoloji

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Ağız boşluğu, Diş ve Dental dokular

2

Tonsiller, Tükrük Bezleri, Özefagus, ön mideler, mide ve abomazum

3

Bağırsaklar

4

Karaciğer ve bilier sistem, pankreas

5

Santral sinir sistemi malformasyonları, depo hastalıklar, sinir sistemi sitopatolojisi

6

İntracranial basınç artışı, beyin şişmesi ve beyin ödemi, kan damarlarının lezyonları ve dolaşım bozuklukları, beyin travmaları, sinir sistemi dejenerasyonları

7

Santral sinir sisteminin yangıları,

8

Kemikler, , kemik dokusu, kemiklerin metabolik hastalıkları, kemiklerin dejeneratif hastalıkları, kemiklerin yangısal hastalıkları

9

Nedeni bilinmeyen kemik hastalıkları, eklemler, eklemlerin gelişme bozuklukları, dejeneratif hastalıklar (artropatiler), eklemlerin travmatik zedelenmeleri, enfeksiyöz artritisler

10

Kasların genel reaksiyonları, kasların konjenital ve ve kalıtsal defektleri, kas dejenerasyonu, nutrisyonel myopati, myozitis, tendo ve aponevrözlar

11

Hormon tipleri, endokrin bezşlerdeki proliferatif lezyonlar, endokrin hastalığın mekanizmaları, hipofiz,

12

Paratiroid bezler ve kalsiyum düzenleyen hormonlar, tiroid bezi, adrenal korteks, adrenal medula

13

Dermatohistopatoloji,deri eraksiyonları, derinin konjenital ve kalıtsal hastalıkları, epidermis farklılaşma bozuklukları, pigmentleşme bozuklukları, derinin fizikokimyasalhastalıkları

14

Derinin aktinik hastalıkları, derinin nutrisyonel hastalıkları, derinin endokrin hastalıkları, immun aracılı dermatozisler, derinin viral hastalıkları, derinin bakteriyel hastalıkları, derinin mantar hastalıkları, çeşitli deri bozuklukları

Kaynaklar

Veteriner Patoloji I cilt (, Prof.Dr. Ümit Milli, Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu)

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik-pratik

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 5
Ödev : 1 5
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 30
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 12 12
Laboratuvar 14 2 28
Kısa Sınav 1 10 10
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 2 12 24
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     150
Toplam/ 30 (s)     5
AKTS Kredisi     5
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi