<< Geri
 
 
Farmakoloji I
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401301
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 5
Öğretim Elemanı

Firdevs MOR

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1) farrnakolojiye giriş hakkında temel bilgileri yorumlayabilecektir,

2) ilaç uygulamalarını açıklayabilecektir.

3) ilaçların etki mekanizmalarını ve etkilerini yorumlayabilecektir,

4) merkezi sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını ve etkilerini açıklayabilecektir

5) otonom sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını ve etkilerini yorumlayabilecektir,

6) kan-damar sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını ve etkilerini  açıklayabilecektir,

7) kan ve kan şekillendiren organlara etkiyen ilaçlar hakkında temel bilgileri  yorumlayabilecektir.

.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Farmakolojiye Giriş
2

Farmakokinetik
İlaçların Kullanılma Yolları ve Emilme
İlaçların Dağılımı

3

Farmakokinetik
İlaçların Vücutta Uğradığı Değişiklikler
İlaçların Atılması

4

İlaçların Etkileri
İlaçların Etki Şekilleri
Doz-Yoğunluk ve Etki İlişkisi

5

İlaçların Etkileri
İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler
İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
Direnç ve Bağımlılık
İlaçların İstenmeyen Etkileri

6

İlaç Şekilleri
Reçete Yazımı

7

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları
Giriş
Genel Anestezikler

8

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları
Yatıştırıcı ve Uyku İlaçları
Çırpınma Önleyici İlaçlar
Psikotrop İlaçlar (Nöroleptik ve Trankilizan İlaçlar)

9

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları
Yerel Anestezikler
Narkotik Ağrı Kesiciler

10

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları
Ağrı Kesici, Ateş Düşürücü ve Yangı Giderici İlaçlar Merkezi Sinir Sistemini Uyaran İlaçlar

11

Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Giriş
Sempatomimetik İlaçlar
Sempatolitik İlaçlar

12

Otonom Sinir Sistemi İlaçları
Parasempatomimetik İlaçlar
Parasempatolitik İlaçlar
Gangliyonları Uyaranlar
Gangliyonları Bloke Eden İlaçlar
 Nöro-müsküler Blokan İlaçlar

13 Kalp Damar Sistemi İlaçları
14 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkileyen ilaçlar
Kaynaklar

-Kaya, S., Pirinçci İ, Ünsal, A, Traş, B., Bilgili, A., Akar, F. (2009). Veteriner Farmakoloji Cilt:I, Ankara: Medisan Yayınevi.

  -Adams, H. R. (2001). Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8 edition, America: Iowa State University Press.

  -Brunton, L. Laurence, Lazo, J.S., Parker, L.K.(2006). Goodman &Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, Eleventh Edition, America: Medical Publishing.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power-point

Anlatım

Soru-cevap

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 14 5 70
Kısa Sınav 1 4 4
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     150
Toplam/ 30 (s)     5
AKTS Kredisi     5
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi