<< Geri
 
 
Klinik Farmakoloji veToksikoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401512
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Fatma KOCASARI

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1) farmakoterapi kavramı ve rasyonel ilaç kullanımı hakkında temel bilgileri yorumlayabilecektir,  

2) antimikrobiyal ilaçların klinik kullanımı hakkında temel bilgileri açıklayabilecektir,

3) ağrı kesiciler ile ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı giderici ilaçların klinik kullanımı hakkında temel bilgileri açıklayabilecektir,

4) solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının klinik kullanımı hakkında temel bilgileri yorumlayabilecektir,

5) sıvı-elektrolit ve asit-baz sağaltımın esaslarını açıklayabilecektir,

6) mastitis etkenleri ve tedavisi hakkında bilgi verebilecektir,

7) gebelikte ve laktasyonda ilaç kullanımını yorumlayabilecektir,

8) nitrat-nitrit ve mikotoksin analizleri hakkında bilgi verebilecektir,

9) sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde antimikrobiyal ilaç kullanımı hakkında bilgiler verebilecektir. 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Farmakoterapi Kavramı
Rasyonel ilaç Kullanımı

2 Nitrat ve Nitrit (Bilgi ve Analiz)
3 Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı
4

Ağrı kesici, Ateş Düşürücü ve Yangı Giderici İlaçların Klinik Kullanımı
Narkotik Ağrı Kesici İlaçlar Klinik Kullanımı

5

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Sağaltımın Esasları

6 Sindirim ve Solunum Sistemi İlaçların Klinik Kullanımı
7

Mastitiste İlaç Kullanılması
Gebelik ve Laktasyonda İlaç Kullanılması

8

Antelmintiklerin Klinik Kullanımı
Antiprotozoon İlaçların Klinik Kullanımı
Dış Parazit İlaçların Klinik Kullanımı

9 Mikotoksin (Bilgi ve Analiz)
10 Zehirlenmeler ve Sağaltımları
11 Sığırlarda Antimikrobiyal İlaç Kullanımı
12 Atlarda Antimikrobiyal İlaç Kullanımı
13 Koyun ve Keçilerde Antimikrobiyal İlaç Kullanımı
14 Kedi ve Köpeklerde Antimikrobiyal İlaç Kullanımı
Kaynaklar

-Kaya, S., Pirinçci İ, Ünsal, A, Traş, B., Bilgili, A., Akar, F. (2009). Veteriner Farmakoloji Cilt:I, Ankara: Medisan Yayınevi.

 -Kaya, S., Pirinçci İ, Ünsal, A, Traş, B., Bilgili, A., Akar, F. (2009). Veteriner Farmakoloji Cilt:II, Ankara: Medisan Yayınevi.

 -Adams, H. R. (2001). Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8 edition, America: Iowa State University Press.

-Giguere, S., Prescott, J.F., Baggot, J.D., Walker, R.D., Dowling, M. (2006). Antimicrobial Therapy in Veterinary  Medicine. Oxford: Blackwell Publishing.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power-point

Anlatım

Deney/Laboratuar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi