<< Geri
 
 
Genel Parazitoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401325
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Ramazan ADANIR

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenci, 

temel parazitolojik tanım ve kavramları öğrenerek parazitoloji ile ilgili anlatılanları veya okuduklarını daha kolay anlayabilecek hale gelir.

Genel olarak paraziter hastalıklarda teşhis, tedavi, kontrol ve korunma yöntemlerini bilir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Giriş, tanımlar, parazitlerin canlılar alemindeki yeri Paraziter hastalıkların önemi, canlılar arası ilişkiler

2

Parazitlerin evrende dağılımı, beslenme ve metabolizmaları Konak parazit İlişkileri

3

Parazitlerin yaşama yerleri, konakların adlandırılması Parazitolojinin tarihçesi

4

Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, prioritat kuralları, Parazitlerin kökeni

5

Parazitlerin evrimi Uygulama notları (Numune alınması, gönderilmesi vb.)

6

Parazitlerde üreme ve çoğalma Uygulama notları (Dışkı Muayeneleri)

7

Parazitlerin zararları Uygulama notları (Kan, deri, idrar, balgam ve lenf yumrusu muayenesi)

8

Parazitlerin konaktan çıkışı ve doğada yayılışı, parazitlerin konaklara bulaşma yolları Uygulama notları (Parazitlerin toplanması, tespiti, boyanması, kalıcı preparat haline getirilmesi)

9

Paraziter enfeksiyonların ekolojisi, konakların parazitlere karşı gösterdiği tepkiler

10

Bağışıklık Uygulama (Flotasyon yöntemleri)

11

Parazitlere karşı bağışıklık ve alerji Uygulama (Sedimentasyon yöntemleri)

12

Paraziter enfeksiyonlarda görülen klinik belirtiler, tanı ve sağaltım Uygulama (Baerman Wetzel ve Vajda yönt.)

13

Zoonozlar Uygulama (Serolojik yöntemler)

14

Paraziter hastalıklarda kontrol ve korunma yöntemleri Uygulama (Parazitolojik nekropsi)

Kaynaklar

Genel Parazitoloji (Umur Ş), Genel Parazitoloji (Saygı G.), Helmintoloji (Tınar R.), Veteriner Helmintoloji (Toparlak M., Tüzer E.), Protozooloji (Yukarı BA), Entomoloji (Yukarı BA), Helminths, Arthropods and Domesticated Animals (Soulsby E.J.L), Veterinarmedizinische Parasitologie(Boch-Supperer).

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik- Pratik, Power point, Animasyonlar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi