<< Geri
 
 
Klinik Parazitoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401506
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Ramazan ADANIR

Öğrenme Çıktıları

Parazitlerin ergin ve larval dönemlerinin konaklarda oluşturdukları patojeniteleri ve klinik belirtileri bilir.

Parazitlerin neden olduğu ekonomik kayıpları öğrenir. 

Zoonoz parazitleri tanır ve mücadele yöntemlerini bilir.

Paraziter hastalıkların teşhis yöntemlerini bilir ve bunları uygulayabilir.

Paraziter hastalıklarda sağaltım ve kontrol yöntemlerini bilir ve bunları uygulayabilir.

  • Paraziter hastalıkları diğer hastalıklardan rahatlıkla ayırt edebilir hale gelir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Öğrenciler, Genel parazitoloi, Helmintoloji, Protozooloji, Entomoloji derslerini almış olmalıdır.

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Klinik Helmintoloji

2

Klinik Helmintoloji

3

Klinik Helmintoloji

4

Klinik Helmintoloji

5

Klinik Protozooloji

6

Klinik Protozooloji

7

Klinik Protozooloji

8

Klinik Protozooloji

9

Klinik Artropodoloji

10

Klinik Artropodoloji

11

Klinik Artropodoloji

12

Klinik Artropodoloji

13

Balık hastalıkları, Arı Hastalıkları

14

Paraziter hastalıklarda güncel gelişmeler

Kaynaklar

Genel Parazitoloji (Umur Ş), Genel Parazitoloji (Saygı G.), Helmintoloji (Tınar R.), Veteriner Helmintoloji (Toparlak M., Tüzer E.), Protozooloji (Yukarı BA), Entomoloji (Yukarı BA), Veterinary Helminthology (Kassai T.), Veterinary Parasitology (Urquarth), Diagnostic Veterinary Parasitology (Hendrix), Helminths, Arthropods and Domesticated Animals (Soulsby E.J.L), Nematod Parasites of Vertebrates(Anderson R.C.), Veterinarmedizinische Parasitologie(Boch-Supperer), Veteriner hekimliğinde Parazit hastalıklarında tedavi (T.Parazitoloji Derneği), Parazit hastalıklarında Tanı (T.Parazit.Dern.), Manual of veterinary parasitological laboratory techniques (Ministry of Agriculture).

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik, pratik, Power point, Animasyonlar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi