<< Geri
 
 
Helmintoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401326
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Ramazan ADANIR

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Helmintlerin önemini kavrar.
  • Helmint hastalıkları ile ilgili kontrol programları geliştirebilir hale gelir.
  • Helmint hastalıkları ile ilgili araştırmaları takip edebilir hale gelir.
  • Helmint hastalıklarının sağaltımını yapabilir hale gelir.
  • Zoonoz helmint türleri ile ilgili bilgi sahibi olur.


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Helmintlerin sınıflandırılması Trematoda sınıfı, Digenea sınıf altı genel özellikleri, Fasciolidae (F. hepatica) F. gigantica, Fascioloides, Fasciolopsis cinsleri Uygulama (F. hepatica, ergin, yumurta, tegument, mirasidyum)

2

Dicrocoelidae ,Heterophyidae, Paramphistomatidae aileleri Troglotrematidae, Opistorchidae, Diplostomatidae Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Notocotylidae aileleri

3

Cestoda sınıfının genel özellikleri ve sınıflandırılması Uygulama (Dicrocoelium, Metagonimus, Alaria) Pseudophyllidea takımı (D.latum, L.intestinalis, Spirometra sp.)

4

Cyclophyllidea takımı, Taenidae ailesi genel özellikler T. sagianata, T. solium, T. hydatigena T. multiceps, T. taeniaformis, T. serialis

5

Echinococcus türleri Uygulama (Taenia, Echinococcus, ergin, skoleks, yum., halka, ) Anoplocephalidae ailesi

6

Dypilididae, Dilepididae, Davainaidae ve Hymenolepididae Uygulama (Moniezia, Avitellina, Thyseniezia yum, halka, skloeks) Fimbriaridae, Mesocestodidae aileleri

7

Nematodların genel özellikleri ve sınıflandırılması Uygulama (Dypilidium, Joyeuxiella, Mesocestoides halka, yumurta, skoleks) Trichostrongylidae ailesi (genel özellikler, sınıflandırma)

8

Ostertagia, Marshallagia, Teladorsagia, Haemonchus cinsleri Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus ve diğer cinsler

9

Dictyocaulidae ailesi, Ollulanus, Amidostomum cinsleri Uygulama (Trichostrongylidae ailesi, yumurta, ergin, bursa copulatriks, vulva kapağı, dorsal kaburga) Strongylidae ailesi genel özellikler ve Strongylus türleri

10

Chabertia, Oesophagostomum, Staphanurus ve Syngamus, Cyathostoma türleri Uygulama (Akciğer kıl kurtları larva, ergin) Kancalıkurtlar

11

Metastrongylidae, Rhabditoidae aileleri Uygulama (Strongylidae, Chabertia, Oesophagostomum) Strongyloides, Crenosomatidae

12

Ascaris, Toxocara, Toxascaris Uygulama (Ascaris, Toxocara, Toxascaris, Parascaris yumurta ) Parascaris, Ascaridia, Anisakidae

13

Oxyuroidae, Spiruroidae, Thelazidae aileleri Uygulama (Oxyure, Skrjabinema, Gongylonema yumurta, ergin) Gnathostoma, Gonylonema, Parafilaria

14

Drofilaria, Stephanofilaria, Trichuris, Capillaria Dioctophyme Uygulama (Dirofilaria, Trichuris, Capillaria yum, mikrofiler) Acantocephala ve Hirudinea sınıfı

Kaynaklar

Helmintoloji (Tınar R.), Veteriner Helmintoloji (Toparlak M., Tüzer E.), Veterinary Helminthology (Kassai T.), Veterinary Parasitology (Urquarth), Diagnostic Veterinary Parasitology (Hendrix), Helminths, Arthropods and Domesticated Animals (Soulsby E.J.L), Nematod Parasites of Vertebrates(Anderson R.C.), Veterinarmedizinische Parasitologie(Boch-Supperer), Veteriner hekimliğinde Parazit hastalıklarında tedavi (T.Parazitoloji Derneği), Parazit hastalıklarında Tanı (T.Parazit.Dern.), Manual of veterinary parasitological laboratory techniques (Ministry of Agriculture).

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik, pratik, Power point

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi