<< Geri
 
 
Protozooloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401324
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Bayram Ali YUKARI

Öğrenme Çıktıları
Program sonunda öğrenci;

Apicomplexa ve Sarcomastigophora şubesinde yer alan protozoon türlerini öğrenir.
Apicomplexa ve Sarcomastigophora şubesinde yer alan protozoon türlerinin meydana getirdiği hastalıkları teşhis ve tedavi edebilir hale gelir.
Apicomplexa ve Sarcomastigophora şubesinde yer alan protozoon türlerinin meydana getirdiği hastalıklar için etkili bir kontrol ve korunma programı oluşturabilir hale gelir.
Coccidiosis, Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis, Babesiosis ve Theileriosis’te teşhis yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
Coccidiosis, Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis, Babesiosis ve Theileriosis’te tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
Coccidiosis, Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis, Babesiosis ve Theileriosis’te korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
İnsan ve hayvan sağlığının korunması ile ilgili bilgi sahibi olur.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

YOK

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Protozoonların genel özellikleri Uygulama: Gaita muayenesi

2

Protozoonların genel özellikleri Uygulama: Kan muayenesi

3

Protozoonların genel özellikleri Uygulama: Protozonlarda hareket

4

Protozoonların genel özellikleri Uygulama: Trypanasoma spp.

5

Sarcomastigophora Mastigophora ( Kinetoplastida, Retortamonadida) Uygulama: Giardia

6

Sarcomastigophora Mastigophora ( Diplomonadida, Trichomonadida) Uygulama:Trichomonadida

7

Sarcomastigophora Sarcodina (Amoebida, Schizopyrenida) Uygulama :Eimeriidae

8

Apicomplexa Adelina Uygulama :Sarcocystidae

9

Apicomplexa Eimeriina Uygulama:Toxoplasma

10

Apicomplexa Eimeriina Uygulama: Theileriosis

11

Apicomplexa Haemosporina Uygulama: Babesiosis

12

Apicomplexa Piroplasmida Uygulama: Babesiosis

13

Apicomplexa Piroplasmida Uygulama: Anaplasmosis

14

Microspora Myxozoa Ciliophora Uygulama: Genel tekrar

Kaynaklar

Protozooloji (Yukarı BA), Veterinarmedizinische Parasitologie(Boch-Supperer), Veterinary Parasitology (Urquarth), Diagnostic Veterinary Parasitology (Hendrix), Veteriner hekimliğinde Parazit hastalıklarında tedavi (T.Parazitoloji Derneği), Coccidiosis (T.Parazitoloji Dern.), Parazit hastalıklarında Tanı (T.Parazit.Dern.), Tıbbi Parazitoloji (Saygı G), Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques (Ministry of Agriculture).

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik, Pratik, Power point

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi