<< Geri
 
 
Arı Hastalıkları
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401515
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Ahmet GÖKCEN

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenci, Arı hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilecek ve arı hastalıkları ile ilgili kontrol programları önerebilecektir. 

Ayrıca kovan muayenesi yapar ve anemnezini alır hale gelip, kovandan tekniğine uygun numune alıp labaratuara gönderir hale gelecektir.

Arı hastalıkları ile ilgili literatürü takip edebilir hale gelir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Arıcılığın tarihçesi

2

Modern arıcılığın gelişmesi

3

Arıcılığın ülke ekonomisi açısından önemi

4

Arı ve arı ırkları

5

Kovanlar ve bal arısı hastalıklarındaki önemleri

6

Balarılarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri

7

Bal arısı ürünleri

8

Arı kolonilerinin bakım ve beslenmeleri

9

Bal arısı parazitleri

10

Bal arılarının bakteriyel hastalıkları

11

Bal arılarının viral hastalıkları

12

Bal arılarının enfeksiyöz olmayan ve bakım-beslenme hatalarından kaynaklanan hastalıkları

13

Bal arılarının düşmanları

14

Bal arısı sokmaları ve zehirlenmelere karşı alınacak tedbirler

Kaynaklar

Arı hastalıkları Ders Notları (C.E.Şaki), Uludağ Arıcılık dergisi, Arı yetiştiriciliği ve hastalıkları. (İnal Ş ve Güçlü F.), Honey Bee Pests, Predators and Diseases (Morse, R.A., Flottum K.)

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik, Pratik, Power point

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi