<< Geri
 
 
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401414
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Özlem ŞAHAN

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 

1) kanatlı hayvanların enfeksiyöz hastalıklarını tanımlayabilecektir,

2) kanatlı enfeksiyonları ile ilgili teşhis yöntemlerini analiz edebilecektir,

3) aşılama ve biyogüvenliğin kanatlı hastalıklarının kontrolünde önemini açıklayabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Kanatlı hayvanlarının sağlığını koruma ve hastalıklarla savaşta ana prensipler

2

Kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisi ve sağaltımda uygulanan genel prensipler

3

Kanatlı hayvanların bakteriyel infeksiyonları

4

Kanatlı hayvanların bakteriyel infeksiyonları

5

Kanatlı hayvanların bakteriyel infeksiyonları

6

Kanatlı hayvanların viral infeksiyonları

7

Kanatlı hayvanların viral infeksiyonları

8

Kanatlı hayvanların viral infeksiyonları

9

Kanatlı hayvanların viral infeksiyonları

10

Kanatlı hayvanların mikotik infeksiyonları ve mikotoksikozisler

11

Kanatlı hayvanların paraziter hastalıkları

12

Kanatlı hayvanların infeksiyöz olmayan hastalıkları

13

Hindi, ördek ve kaz hastalıkları

14

Devekuşu ve kafes kuşlarının hastalıkları

Kaynaklar

Arda M., Mimbay A., Aydın N., Akay Ö., İzgür M. (1990): Kanatlı hayvan hastalıkları, Ankara.
İzgür M., Akan M. (2002): Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan yayınevi, Ankara.
Saif Y.M. (2003): Diseases of Poultry, 11th Edition, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Anlatım, 2) Soru-Cevap, 3) Tartışma, 4) Gösteri, 5) Deney/Laboratuar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 % 20
Kısa Sınav : 1 % 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 14 % 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi