<< Geri
 
 
Beden Eğitimi (I)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401191
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 0
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Mesut Hekim

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

1) Beden eğitimi ve spor konularını tanır,

2) Beden eğitimini öğretici aktiviteleri organize edebilir,

3) Fiziksel gelişimde uygun eğitim materyallerini kullanabilir,

4) Öğrenciler kabiliyetlerine göre spor dallarına yönlenebilir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar

2

Beden eğitimi ve sporun işlevleri

3

Beden eğitimi ve sporun amaçları

4

Beden eğitimi ve sporda oyunlar “Bahçe oyunları”

5

Beden eğitimi ve sporda oyunlar “sınıf içi oyunlar”

6

Sportif Isınma Çeşitleri

7

Orta ve Uzun Mesafe Koşuları

8

Futbolda Pas ve Şut Çalışmaları

9

Basketbol Top Sürme

10

Basketbolda Pas Çeşitleri

11

Voleybolda Pas Çeşitleri

12

Voleybolda Servis

13

Voleybolda Manşet ve Smaç

14

Masa Tenisinde Savunma, Hucum

Kaynaklar

Demirhan, G. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayınları. Çamlıyer, H. (1997). Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. Manisa: Can Ofset.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Alıştırma, komut, eşli yöntem, problem çözme, gösteri ve yönlendirilmiş buluş teknikleri kullanılır

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi