<< Geri
 
 
Klinik ve Et Hijyeni Uygulama I
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401433
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Afşin KÖKER

Öğrenme Çıktıları

1-Besin Hijyeni, Et Hijyeni derslerinde gördükleri konuların uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturmak İç Hastalıkları:İç hastalıkların nasıl teşhis ve tedavi edildiklerinin kavramalarını sağlamak. 

2-Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Bu ders, evcil hayvanlarda, reprodüktif problemler, hastalıklar ve infertilite konularını, jinekolojik operasyonlarda anestezi ve analjezi, perineal, vaginal ve servikal yaralanmalar, uterus yırtılmaları, doğum öncesi ve sonrası kanamalar, normal ve anormal puerperal dönem, sezaryen operasyonu, abortun uyarılması, doğum, jinekolojide ultrasonografi kullanımı, dişi kedi ve köpeklerde operatif yolla üremenin engellenmesi konularınının klinik uygulamalarını içermektedir.

3- Dersi başarıyla bitiren öğrenciler, gebelik, doğum, jinekolojik hastalıkların teşhis ve tedavileri ve jinekolojik müdahalelerin uygulanması konularında medikal bilgi ve beceriler kazanacaklardır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Et Hijyeni ve Kontrolü, Patoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Viroloji, Anatomi, Toksikoloji
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Mezbaha Tanıtımı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
2 Mezbaha Hijyeni Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
3 Baş Muayenesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
4 Karkas Muayenesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
5 İç Organ Muayenesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
6 Gıda Laboratuvarı Tanıtım Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
7 Kimyasal Solüsyon hazırlanması Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
8 Titrasyon Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
9 Gıda kimyası analizleri Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
10 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
11 Gıdaların ekim yöntemleri Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
12 MPN ve membran filtrasyon tekniği Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
13 ELİSA tekniği kullanımı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
14 PCR tekniği kullanımı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Klinik uygulama İç Hastalıkları:Kliniğe getirilen vakalarda uygulama
Kaynaklar Arslan, A. (2002). Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, Medipress. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama kitabı (2005). Geviş getiren hayvanların iç hastalıkları, Karnivorların iç hastalıkları- Prof. Dr. Yusuf GÜL, Prof. Dr. Tarık BİLAL Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite (Ed. Erol Alaçam) Evcil Hayvanlarda Dişi Genital Organlarının Operasyonları (A. Semacan)
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Power Point
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : %20
Kısa Sınav :
Ödev : %20
Proje :
Ödev : %20
Laboratuvar : %20
Diğer :
Final Sınavı : %20
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi