<< Geri
 
 
Doğum ve Jinekolojiye Giriş
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401332
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Yunus ÇETİN

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1) Evcil hayvanlarda üreme sürecinin izleyebilecek ve üremenin devamlılığını sağlayabilecektir.  

2) Hormonlar ve kullanım yollarının öğrenebilecektir. 

3) Üreme sürecini denetleyebilecektir.   

4) Gebelik ve gebelik sürecindeki sorunları tespit edip ve çözebilecektir.  

5) Doğum sürecini bilir ve şekillenebilecek sorunları çözebilecektir. 

6) Güç doğumları öğrenebilecek ve müdahele edebilecektir. 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Reproduktif anatomi, kemik doğum yolu, genital organların gelişimi

2

Reproduktif anatomi, dişi genital organlar ve erkek üreme sistemi

3

Reproduktif fizyoloji, reproduktif endokrinoloji

4

Reproduktif fizyoloji, follikülogenesis, oogenesis, spermatogenezis

5

Reproduktif fizyoloji, ovulasyon ve corpus luteum formasyonu

6

Evcil hayvanlarda pubertas ve seksüel siklus

7

Evcil hayvanlarda pubertas ve seksüel siklus

8

Reproduktif hormonlar hakkında genel bilgi

9

Reproduktif hormonlar ve klinik kullanımları

10

Dişi üreme organlarının muayenesi ve sistematik muayene bileşenleri

11

Dişi üreme organlarının rektal ve ultrasonagrafik uygulamalar ile muayenesi

12

Üremenin denetlenmesi ve seksüel senkronizasyon yöntemleri

13

Üremenin denetlenmesi ve diğer uygulamalar

14

Embriyo transferi ve yardımcı üreme teknikleri

Kaynaklar

Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite Editör: Prof.Dr. Erol ALAÇAM. Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics ( Editors: Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W., Arthur, G.H.), Current Therapy in Large Animal Theriogenology (Ed.: Youngquist, R.S.), online veri tabanları.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Ders verme, pratik uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %30
Kısa Sınav : NA NA
Ödev : NA NA
Proje : NA NA
Ödev : 1 %20
Laboratuvar : NA NA
Diğer : NA NA
Final Sınavı : 1 %50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi